Sila prírody je v rozmanitosti. Nachádzame v nej veľa inšpirácie pre život, umenie i vedu, no akceptovať rozmanitosť v rámci rodín je stále pre mnohých "no go". Problém je ale v niečom inom.

Rodina bola pre našu spoločnosť a najmä politikov, vždy Témou. Len pred pár týždňami sa ňou oháňal Igor Matovič a každého, kto nepodporil jeho šialenosti označil za "nepriateľa rodiny". Rodinná "karta" sa vyťahuje vždy, keď sa to niekomu hodí do kampane alebo politickej agendy.

Napriek tomu, že rodina by mala byť niečím, čo ľudí spája, v rukách politikov táto téma spoločnosť polarizuje, vytvára napätie a živí atmosféru intolerancie a neznášanlivosti.

Za posledných sto rokov urobilo ľudstvo neuveriteľný pokrok. Priemyselná revolúcia, rozvoj technológií, boj za ľudské práva, lepší prístup ku vzdelaniu - to všetko nás posunulo neuveriteľne dopredu. Sme schopnejší vyprodukovať viac vecí a oveľa jednoduchšie ako kedysi, žijeme slobodnejšie, máme viac informácií i možností, ako sa postarať o seba a svoje rodiny. Mnoho povolaní sa vďaka technickým inováciám vykonáva ľahšie.

Rodina bola, je a vždy bude základom spoločnosti. Človek je totiž tvor spoločenský a počas života si vytvára hlboké citové väzby. Nejde tu iba o udržanie druhu. Ľudia žijú v rodinách hlavne preto, že našli niekoho, s kým si chcú vytvoriť zázemie, kráčať spolu životom a vo väčšine prípadov vychovávať deti.

Podstatou rodiny by mala byť láska, vzájomná úcta, rešpekt, ale aj priateľstvo, ochota a starostlivosť. Takúto rodinu sú schopní vytvoriť ľudia, ktorí sa milujú a vážia si jeden druhého. A je jedno, či ide o muža a ženu alebo dve ženy, či dvoch mužov. Je tiež jedno, či tú rodinu tvorí iba jeden rodič a dieťa - či deti. Diskriminovať alebo dokonca démonizovať iné rodiny ako rodinu v klasickej forme - muž, žena a dieťa/deti - je v dnešnej dobe spiatočnícke a hlúpe.

Hlavnými dôvodmi, prečo k tomu dochádza, sú predsudky a nevzdelanosť. Práve tie vedia a vždy vedeli využiť ľudia, ktorí prahnú po moci. Tak ako si kedysi utužovala svoju moc nad ľuďmi cirkev a strašila démonmi a čarodejnicami, tak ako komunisti hľadali za každým, kto jemne trčal z davu, triedneho nepriateľa, tak aj dnes rôzne aliancie a politické zoskupenia hľadajú "nepriateľa rodiny". Rozdeľuj a panuj - hovorí staré príslovie. A oni to vedia.

Na Slovensku sme dokonca mali referendum, v ktorom chcela jedna skupina ľudí rozhodovať o uprení práv iným ľuďom. Tak ako kedysi, aj dnes si niektorí ľudia myslia, že môžu ukazovať prstom a vravieť "ty si náš, ty môžeš" a "ty nie si hoden".

Už teraz je zrejmé koľko zla táto téma spôsobila. Spoločnosť je polarizovaná, mnoho ľudí, ktorí majú možnosť ovplyvniť verejnú mienku otvorene klame a rozširuje fámy, vo svojich prejavoch napádajú tých, ktorí sú menšinou.

Rodinu neohrozujú homosexuálne páry.

Rodinu, ako aj celú našu spoločnosť, ohrozuje nevzdelanosť, netolerancia, pokrytectvo a nezmyselné predsudky.
Vnútorne ju ohrozujú aj početné spory o peniaze a majetky, kedy sa rodiny na desaťročia rozhádajú napríklad kvôli bytu po babičke. Ohrozuje ju domáce násilie a prakticky žiadna ochrana jeho obetí. Rodina upadá, ak sa jej členovia venujú viac honbe za peniazmi ako svojim blízkym a ak deti vychovávajú hry z tabletov a mobilov namiesto milujúcich rodičov.
Reálne je ohrozenie rodiny niekde úplne inde.

Najväčší problém, ktorý môžu mať deti adoptované dvoma mamami alebo oteckami, je to, že ich väčšina spoločnosti odsúdi. Že sa im budú v škole posmievať deti z tých "lepších" a "normálnych" rodín. Pretože boli vychovávané ľuďmi s nedostatkom empatie, tolerancie a pochopenia.

Deti z detských domovov to však tiež nemajú v kolektíve jednoduché. Navyše sa ich nemá kto zastať, povzbudiť ich a pomôcť im prekonať predsudky iných. Ide totiž o ich šancu na rodinu. 

Časy sa zmenili. Technické vymoženosti nám dávajú neuveriteľné možnosti ako si byť bližšími, ako získať informácie a ako spoznávať iné kultúry a spoločenstvá.

Model rodiny sa oslobodil z osídiel ekonomickej nevyhnutnosti držať spolu za každú cenu a ľudia z disfunkčných rodín majú viac možností ako sa oslobodiť, začať znovu a fungovať v inej, alternatívnej rodine. Spolu zostávajú naozaj tí, ktorí to chcú a pre ktorých je toto spolužitie prínosom.

Rozumní ľudia vedia oceniť aj harmonicky fungujúce vzťahy gejov a lesbičiek, pretože, povedzme si úprimne, každý fungujúci vzťah, v ktorom vládne láska, vzájomný rešpekt a porozumenie, je v dnešnej dobe vzácny a hodný obdivu. Stojí veľa námahy, kompromisov, ústupkov a prináša veľa radosti, lásky a zázemie - nevyhnutný základ pre vytvorenie rodiny.

V civilizovanom svete sú aj takéto páry akceptované spoločnosťou a rešpektované.

Dnes už nepálime bosorky a tí, čo sú iní nie sú služobníkmi samotného Lucifera. Sme ľudia a mali by sme mať preto rovnaké práva.

U mnohých ľudí sa však vnímanie zmien, ktoré moderná doba prináša, stretáva s masívnym odporom. Rôzne skupiny vedia toto nastavenie využiť vo svoj prospech. Na základe zavádzajúcich informácií, dezinformácií a výmyslov, bolo na Slovensku referendum o rodine a platia u nás diskriminačné zákony, ktoré na nás vrhajú tieň zaostalosti a zadubenosti. Tak ako mnohí populisti označujú homosexualitu za chorobu, môžeme my vyhlásiť za chorobu hlúposť, predsudky a malomeštiactvo.

Ak sa dve ženy alebo dvaja muži milujú, žijú vo vzťahu a vychovajú spolu dieťa, sú pre krajinu rovnakým prínosom ako iné rodiny. Svojou inakosťou, ani láskou nikoho neohrozujú, ani neobmedzujú.