Deň Zeme každoročne oslavujeme 22. apríla. Dni Zeme sa kedysi konali pri oslavách jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V súčasnosti ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý má poukázať na to, že zdroje na Zemi nie sú nevyčerpateľné.

Kde začal svoju históriu?

Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Pôvodná kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Postupne získal silný ekologický rozmer. Má nám pripomenúť fakt, že Zem je náš jediný domov a preto k nej máme pristupovať s rešpektom.

Pre prvú oslavu dňa Zeme bol zvolený 22.apríl 1970. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr, v roku 1971.

Uplynuli desiatky rokov a situácia je čoraz horšia. Katastrofické scenáre sa napĺňajú. Ľudská činnosť ničí životné prostredie. Znečisťovanie vôd, ovzdušia, skleníkové plyny, obrovská nadspotreba, klimatické zmeny, pred ktorými vedci varujú už desiatky rokov, pociťujeme stále viac aj na vlastnej koži.

Zažívame veľké vymieranie druhov. Za posledných 50 rokov sa znížili počty rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov i cicavcov o 60%.

 

Žijeme "vďaka" koronakríze ekologickejšie?

Vzťah medzi človekom a prírodou prešiel mnohými štádiami. Nájsť správnu rovnováhu je úlohou každého z nás. COVID-19 priniesol na Zem strach, stres, bolesť, úzkosť. Na druhej strane dal šancu nám všetkým spomaliť. Na nejaký čas sme prestali cestovať a nakupovať zbytočnosti. Vlani dokonca významne poklesol obsah CO2 v ovzduší.

Na druhej strane za posledný rok sme vytvorili obrovské množstvo odpadu, ktoré tvorili jednorazové rukavice a rúška. V dôsledku boja vlád s COVID-19 sa zablokovali v krajinách rôzne ekologické programy. Recyklácia plastov sa odkladá.  Vzrastá množstvo jednorazových obalov z potravín a online donášok stravy. Uprednostňujú sa jednorazové plastové sáčky, ktoré zvyšujú pocit "bezpečnosti" proti koronavírusu. Pravda, ako zvyčajne, nie je iba čierno-biela.

Sme nepoučiteľní

Súčasné údaje ukazujú, že sa vraciame "do normálu". Teda, aspoň pokiaľ ide o emisie, cestovanie, nakupovanie, konzum.

Mnohí ľudia nehodlajú upustiť zo svojho štandardu, aj keď je škodlivý, nechcú sa vzdať svojich pôžitkov a začať jednoducho u seba, malými krôčikmi zlepšovať svet okolo seba.

Zvieratá stále trpia vo veľkochovoch a stále s nimi zaobchádzame bez rešpektu a súcitu. Veď aj pôvod celej koronakrízy môžeme hľadať na trhoch z mäsom z usmrtených zvierat.

Zdá sa, že sme sa nepoučili.

Buďme hlasom citu a rozumu

Budovať vzťah a rešpekt k prírode u svojich detí, priateľov a blízkych môžeme my všetci. Informovaním, zdieľaním inšpiratívnych príbehov, no predovšetkým, vlastným príkladom.

Jedine život v súlade s prírodou, s láskou ku všetkému živému okolo nás, s rešpektovaním prírodného prostredia a ochraňovaním ekosystémov, ktoré poskytujú domov pre tisíce druhov živočíchov a rastlín, prináša nádej pre zachovanie krehkej rovnováhy života na Zemi.

No jedno je isté, zatiaľ nám naša Zem opäť a opäť odpúšťa.

Žime tak, aby Dňom Zeme bol pre ľudstvo každý jeden deň.

Obrázky: Pixabay
Video: Youtube