Ochrana osobných údajov

Základné pojmy

„Osobné údaje“ sú všetky osobné údaje,  vďaka ktorým je alebo by mohla byť osoba identifikovateľná. Tieto údaje spracúvame v zmysle týchto Podmienok

„Prevádzkovateľ“ je prevádzkovateľ Portálu Môj Bazárik a zároveň spracovávateľ osobných údajov, Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk

„Sprostredkovateľ“ je osoba, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva osobné údaje.

„GDPR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

„Portál“ je internetová stránka Môj Bazárik, prevádzkovaná a dostupná na webovej adrese mojbazarik.sk, ktorá umožňuje ponuku, predaj a nákup produktov, publikovanie blogov a inzerovanie produktov za účelom ich predaja.

Čo je GDPR a ochrana osobných údajov

Pre fungovanie portálu, spracúvanie objednávok, vystavovanie faktúr, rozvíjanie portálu a zlepšovanie našich služieb nevyhnutne potrebujeme niektoré vaše osobné údaje.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov nám dávate zaškrtnutím políčka vedľa textu “Súhlasím so spracovaním osobných údajov”.

Vyžadujeme a spracúvame iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre správne a plnohodnotné fungovanie portálu. Ak nám dáte svoj súhlas so spracovaním vašich údajov  a  ich uložením v našej databáze, budeme ich využívať výhrade pre  pre správne a plnohodnotné fungovanie portálu, budeme s nimi zaobchádzať zodpovedne a nikdy ich neoprávnene neposkytneme tretím stranám.

Ak však nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle tu popísaných podmienok, nemali by ste využívať služby portálu ani ako predajca, ani ako kupujúci. Bez nich to totiž nejde.

Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

V texte nižšie uvádzame informácie o tom, aké osobné údaje získavame od používateľov nášho portálu, za akých podmienok tieto údaje spracúvame a tiež aké sú práva používateľov, ktoré sa zbierania a spracúvanie osobných údajov týkajú.

Okrem osobných údajov, ktoré nám poskytnú priamo zákazníci, rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my získavame rôzne technické informácie od návštevníkov našej internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. cookies. Viac o podmienkach spracúvania týchto údajov uvádzame v texte o  “Cookies“.

Kedy, prečo a aké údaje ukladáme

Údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii

Ak chcete na našom portáli predávať, je potrebné zaregistrovať sa a vytvoriť si profil Predajcu. Predajcovia pri registrácii vypĺňajú údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • fakturačnú adresu
 • telefónne číslo
 • profilová fotografia
 • číslo účtu (ak využívajú možnosť platby prevodom na účet)
 • iné fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH)

Nepovinnými údajmi, ktoré predajcovia vypĺňajú sú:

 • nick
 • profilová fotografia/logo

Kupujúci sa registrovať nemusia, ale pre zjednodušenie nakupovania si môžu tiež založiť svoj profil. Pri registrácii uvádza:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • doručovaciu adresu

Nepovinnými údajmi, ktoré kupujúci vypĺňajú sú:

 • nick
 • profilová fotografia

Všetky osobné údaje spracúvame so súhlasom používateľa, ktorý nám udelil registráciou kvôli vytvoreniu a spravovaniu jeho používateľského profilu, čo zahŕňa najmä:

 • uloženie osobných údajov predajcu na našom portáli pre potreby predaja jeho produktov (identifikácia predajcu, prezentácia predajcu, vystavovanie faktúr za provízie z realizovaných objednávok), 
 • uloženie osobných údajov kupujúceho na našom portáli pre prípadné ďalšie nakupovanie (zaregistrovaný kupujúci nemusí pri každej objednávke zadávať svoje údaje, stačí prihlásenie do profilu),
 • poskytnutie prehľadu o histórii objednávok realizovaných na portáli,
 • možnosť ukladania výrobkov do nákupného košíka,
 • možnosť hodnotenia realizovaných objednávok a zakúpených produktov,
 • poskytnutie informácie o stave bodov vo vernostnom systéme (v budúcnosti),
 • možnosť prihlásiť sa na odber newslettera a možnosť zvoliť si personalizovaný newsletter,
 • použitie osobných údajov - predovšetkým meno/názov, fotografia/logo na prezentáciu ponuky predajcu prostredníctom portálu, newslettera, prípadne na sociálych sieťach prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania registrácie používateľa resp. jeho používateľského profilu na našom portáli. 

Ak si používateľ želá zrušenie svojho profilu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Zákazník tiež môže svoj účet zrušiť sám priamo na Portáli Môj Bazárik v sekcii Správa Profilu | Bezpečnosť užívateľského konta.

Údaje neregistrovaných používateľov poskytované pri nákupe

Osobné údaje kupujúceho, ktoré uvedie v objednávke pri nákupe na našom portáli, konkrétne: 

 • meno a priezvisko
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • doručovacia adresa
 • a údaje na vykonanie platby, 

spracúvame za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, čo zahŕňa najmä:

 • vybavenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru, 
 • zaslanie oznámenia o stave objednávky resp. o stave doručovania tovaru,
 • vrátenie tovaru resp. vrátenie platby v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a 
 • vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné. Pokiaľ kupujúci neposkytne potrebné osobné údaje, nákup nemôže byť zrealizovaný.

Predajca, ktorý dostáva osobné údaje kupujúceho, je oprávnený použiť ich výhradne na účely spracovania a vybavenia objednávky v súlade s platnými Podmienkami používania portálu, pre overenie platby a úspešné doručenie objednávky. Nie je oprávnený a nkdy nesmie údaje použiť na iný účel, ani ich zdieľať a poskytovať tretím stranám.

Predajca je zodpovedný za ochranu osobných údajov kupujúceho, ktorý mu tieto údaje poskytol výhradne za účelom zrealizovania obchodu.

Rovnako kupujúci je zodpovedný za ochranu osobných údajov predajcu, ktorý mu tieto údaje poskytol výhradne za účelom zrealizovania obchodu.

Spracovanie údajov pre odosielanie správ prevádzkovateľa portálu

Prevádzkovateľ portálu môže odosielať používateľom správy, ktorých obsahom sú technické alebo právne oznámenia, prípadne informácie o nových funkciách portálu.

Z portálu sú tiež odosielané tzv. e-mailové notifikácie, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie objednávok a úspešný priebeh celého objednávkového procesu produktov a služieb dostupných na portáli a tiež e-mailové správy obsahujúce informácie k províznemu a/alebo vernostnému systému, vrátane faktúr za provízie z realizovaných objednávok vystavených v súlade s platnými Obchodnými podmienkami portálu.  

Spracovanie údajov pre marketing

Používateľ sa môže prihlásiť do marketingového systému prihlásením na odber newslettera našom portáli. Pri prihlásení na odber newslettera uvedie svoju emailovú adresu. 

Tieto osobné údaje spracúvame so súhlasom zákazníka, ktorý nám udelil prihlásením na odber newslettera, a to na marketingové účely – t.j. na zasielanie oznámení o našich novinkách, ponúkaných produktoch, nových predajcoch, akciách a podobne formou emailových newsletterov.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania jeho registrácie pre odber newslettera. Ak si zákazník želá ukončenie zasielania newslettera (marketingových oznámení), môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Keďže máme oprávnený záujem poskytovať používateľom také marketingové oznámenia, ktoré sú pre neho relevantné, zaujímavé a osobné, jeho osobné údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie a analýza aktivity zákazníka (vrátane uskutočnených nákupov) na našej internetovej stránke,
 • zasielanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie, 
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.

Spracovanie údajov pre vylepšovanie portálu a našich služieb

Máme oprávnený záujem na vylepšovaní našej internetovej stránky, najmä zlepšovaní dizajnu a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na ochrane používateľov a tiež nás. Získané osobné údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • informovanie o zmenách na internetovej stránke, najmä o zmenách Všeobecných obchodných podmienok, týchto Zásad ochrany osobných údajov a pod., a to formou oznámení zasielaných na emailové adresy používateľov,
 • zistenie, zabránenie a riešenie porušení povinností používateľov pri  predaji a/alebo nákupe produktov na našom portáli, prípadne iných porušení podmienok používania portálu,
 • prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie nezákonného konania pri  predaji a/alebo nákupoch na našom portáli, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

Spracovanie údajov z kontaktného formulára a zákazníckej linky

V prípade, ak nás používateľ kontaktuje cez kontaktný formulár na našom portáli alebo na našej zákazníckej linke, poskytnuté osobné údaje využijeme na vybavenie jeho otázky, spracovanie sťažnosti, prípadne inej dopytovanej záležitosti. Tieto osobné údaje neposkytujeme iným osobám a spracúvame ich iba po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie danej otázky resp. záležitosti.

Aké informácie ešte zbierame?

Údaje, ktoré zbierame počas toho ako používateľ trávi čas na portáli z jeho činností a aktivít:

 • IP adresa, 
 • čas prístupu na portál, 
 • údaje o zariadení, z ktorého ste na portál prišli, 
 • o operačnom systéme,
 • správanie sa na portáli (vstupná stránka, počet prezretých stránok, čas strávený na portáli)
 • informácie získané pomocou cookies - viac čítajte tu.
 • informácie získané pomocou aplikácií tretích strán - napríklad sociálnej siete Facebook.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na splnenie všetkých práv a povinnosti vyplývajúcich z realizovaných objednávok na našom portáli.

V prípade odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov, sme povinní tieto údaje vymazať, okrem prípadov, kedy existuje oprávnený záujem na uchovávanie osobných údajov, a to v nasledovne:

 • údaje k vytvoreným objednávkam na portáli uchovávame pre prípadné riešenie konfliktov a sporov po celú dobu platnosti profilu predajcu a/alebo kupujúceho a ešte 6 mesiacov po jeho zrušení,
 • údaje z internej pošty portálu a komunikáciu medzi predávajúcimi a kupujúcimi uchovávame pre prípadné riešenie konfliktov a sporov po celú dobu platnosti profilu predajcu a/alebo kupujúceho a ešte 6 mesiacov po jeho zrušení,
 • údaje predajcu, ktorému bola vystavená aspoň jedna faktúra s províziami za sprostredkovanie obchodu alebo za využitie platených služieb portálu uchovávame pre potreby účtovníctva, či iné vyšetrovacie a dôkazné účely po dobu 10 rokov od ukončenia predaja na portáli a/alebo zrušenia platnosti profilu.

Ak ste nerealizovali ani jeden predaj a nebola vám doručená ani jedna objednávka, ani ste neodoslali žiadnu objednávku, vaše údaje sú zmazané okamžite pri zrušení profilu. 

Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase používateľa, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Ak si používateľ želá ukončenie tohto spracúvania, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke alebo zaslaním písomného odvolania súhlasu na našu korešpondenčnú adresu. 

Súhlas udelený na marketingové účely môže zákazník odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov zákazníka a vymažeme ich, ak nebude existovať oprávnený záujem alebo iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Poskytovanie a prenos osobných údajov

Osobné údaje používateľov neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej osobe okrem sprostredkovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a súvisiacich služieb. 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • registrovaní predajcovia portálu - pre vybavenie a doručenie objednávky, vybavenie reklamácií, pre správy internej pošty portálu (chatu),
 • doručovateľské služby - pre doručovanie objednaného tovaru kupujúcim,
 • Soňa Petrovič Čutorová - pre vedenie účtovníctva,
 • úrad finančnej správy - pre evidenciu a kontrolu účtovníctva,
 • Amazon Web Services - poskytovanie cloudových služieb, 
 • Google - monitorovanie a analýza aktivity zákazníka na našej internetovej stránke
 • sociálne siete (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, youtube) - pre akcie, súťaže a aukcie, pre prezentovanie produktov, predajcov a ich blogov,
 • iné verejné orgány - pre riešenie konfiktov a právnych sporov

Títo sprostredkovatelia budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie týchto činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinní tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel ochrany týchto osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR nesú výhradne sprostredovatelia.

Práva používateľov pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame, má používateľ nižšie uvedené práva. Tieto práva môže zákazník uplatniť zaslaním žiadosti cez kontaktný formulár na našom portáli.

Právo na prístup k osobným údajom 

Používateľ má právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či jeho osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania.

Právo na opravu a doplnenie

V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov má používateľ právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu údajov, ktoré zákazník zadal pri registrácii, môže vykonať aj sám po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

Právo na výmaz a obmedzenie spracúvania

Okrem odvolania súhlasu má používateľ právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
 • používateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

alebo

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,
 • pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalej, používateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

 • napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
 • osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania),

alebo

 • už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale používateľ ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • používateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Každá žiadosť o výmaz však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na prenosnosť

Osobné údaje používateľa, ktoré poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, môže nechať preniesť inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Ak používateľ zistí alebo sa domnieva, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo požiadať nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Používateľ má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Používateľ má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje na také účely spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

Uplatnenie týchto práv

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk, a to telefonicky na linke: 0948 244 500 poslaním e-mailu na adresu: veronika@mojbazarik.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk,  Dobšinského 22, 811 05 Bratislava.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 

Odpoveď na žiadosť používateľa

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach poskytneme používateľovi čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, budeme používateľa informovať. 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,

že ho používateľ môže kedykoľvek odvolať. 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 

 • kto odvolanie podáva - používateľ musí uviesť svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, aby bolo možné ho identifikovať,
 • komu sa odvolanie podáva - názov a adresu prevádzkovateľa,
 • informáciu, že si používateľ neželá, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Prípadne upresnenie, v ktorých prípadoch si neželá, aby boli osobné údaje spracúvané.
 • vlastnoručný podpis používateľa, ktorý odvolanie podáva.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie je potrebné podpísať. 

Písomným vyhlásením poslaným na adresu:

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

Bezpečnosť osobných údajov

Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad šifrovanie nazbieraných dát a bezpečný prenos pomocou SSL certifikatu. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s technologickým pokrokom.

Upozorňujeme však, že náš portál môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie tohto portálu, vrátane poskytovania osobných údajov, je na vlastné riziko každého používateľa. Odporúčame preto používateľom, aby si skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

Platnosť a aktualizácie

Tento dokument “Ochrana osobných údajov” je platný od 25.5.2018.
Posledná aktualizácia bola urobená 1.1.2022.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas dokument “Ochrana osobných údajov” aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme o tom zákazníkov informovať. Aktuálne platná verzia dokumentu “Ochrana osobných údajov” bude vždy zverejnená na našej internetovej stránke.

Cookies

Cookies využívame, aby sme vám uľahčili váš život online a a by ste sa u nás cítili ako doma. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Pamätajú si napríklad vaše prihlasovacie údaje alebo vám pomáhajú vyplniť formuláre rýchlejšie. Niektoré sú nevyhnutné pre plynulé a sofistikovanejšie fungovanie webových stránok.

Pamätajú si však rôzne vaše údaje, z ktorých mnohé patria pod zákon na ochranu osobných údajov. Preto máte možnosť rozšírenejšieho nastavenie cookies podľa vašich preferencií.

Aké tipy Cookies ukladáme:

 • Požadované cookies: Tieto cookies zabezpečia, že bude webová stránka fungovať správne.
 • Preferenčné cookies: Tieto cookies vám umožnia využívať preferencie na stránke ako napríklad zapamätanie prihlásenia.
 • Analytické cookies: Tieto cookies nám pomáhajú analyzovať používanie stránok, tak aby sme mohli merať a zlepšovať ich funkčnosť.
 • Socialne siete: Tieto cookies vám umožnia sa pripojiť k sociálnym sieťam